Asiakkaitamme

Palvelu soveltuu parhaiten oppilaitoksille, joille vuosittainen käyttäjämäärä on yli 500 henkilöä.

Koulutusalustalla luotu oppimisympäristö pilvipalveluna

Käyttö oppilaitoksissa

Koulutusalustan avulla on mahdollista toteuttaa visuaalisia täydennyskoulutuksia ja syventäviä kurssimateriaaleja osaksi nykyisiä opintojaksototeutuksia. Koulutusalusta integroituu tarvittaessa myös osaksi oppilaitoksen omia rajapintoja. Rajapinnat, kuten HAKA, Office365 tai Moodle LTI mahdollistavat käyttäjien kirjautumisen alustalle suoraan oppilaitoksen tunnuksilla.

Kumppanina hankkeissa

Pilotoi hankeideoita ja konsepteja koulutusalustan avulla. Koulutusalustaan on mahdollista kehittää uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Näiden avulla on mahdollista hakea joustavasti ratkaisuja hankkeissa esiintyviin uusiin ideoihin ja haasteisiin.
Verkossa toimiva oppimisympäristö kuva

Verkkokoulutusten myynti

Koulutusalusta mahdollistaa oppilaitosten toteuttamien verkkokoulutusten myynnin yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Oppilaitokset voivat tarjota esimerkiksi täydennyskoulutusta hanke- ja yhteistyökumppaneille sekä muille sidosryhmille myymällä käyttäjäkohtaisia lisenssejä.

© 2021 JJ-Net Group Oy